სიახლეები

  1. მთავარი
  2. სიახლეები

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკა და პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი

 პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკა და პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი წარმოადგენს თანამედროვე გენეტიკურ მიდგომებს ინ ვიტრო დიაგნოსტიკაში

\"\"