რას წარმოადგენს პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი?

რეიტინგი:

5
(5)

Გამოქვეყნების თარიღი: 11.02.2020

275

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი, ინ-ვიტრო განაყოფიერების წარმატების უზრუნველყოფისათვის არის შემუშავებული. ინ-ვიტრო განაყოფიერების შედეგებზე ზეგავლენა აქვს რიგ ფაქტორებს, როგორიცაა: ქალის ასაკი, ნაყოფის უნარიანობა, წარმოქმნილი ემბრიონების რაოდენობა და ემბრიონების ხარისხი.

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის მეშვეობით შესაძლებელია, ინ-ვიტრო განაყოფიერების შედაგად მიღებული ემბრიონებიდან შევარჩიოთ ჯანმრთელი, ემბრიონი.

რა ინფორმაციას იძლევა პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი?
პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის მეშვეობით შესაძლებელია თითოეული ემბრიონის ქრომოსომების შესწავლა, რაც ჯანმრთელი ემბრიონის არჩევის საშუალებას გვაძლევს. ქრომოსომული ჯანმრთელობის მიხედვით ემბრიონი შეიძლება სამნაირად კლასიფიცირდეს – ეუპლოიდური (ჯანმრთელი), ანეუპლოიდური (ქრომოსომული ანომალიების არსებობა) ანმოზაიკური (როგორც ნორმალური, ასევე ქრომოსომული ანომალიების ერთდროული არსებობა).

ჩვენ გთავაზობთ მომდევნო თაობის სეკვენირების ტექნოლოგიის მეშვეობით ჩატარებულ პრეიმპლანტაციური გენეტიკურ სკრინინგს, რომელიც ემბრიონული სკრინინგის ყველაზედახვეწილი მეთოდია, რომელიც ქრომოსომული ჯანმრთელობის ყველაზე სრულ სურათს იძლევა.

ვისთვის არის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ჩატარება სასარგებლო?

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი ყველა ინ-ვიტრო განაყოფიერების პაციენტისთვის არის მისაღები.

ქრომოსომული პათოლოგიის მქონე ემბრიონი ყოველი ქალის ორგანიზმში შეიძლება წარმოიქმნას. წარმოქმნილი ემბრიონების რაოდენობის მიუხედავად, ქალის ასაკის მატებასთან ერთად, იზრდება ქრომოსომული პათოლოგიის მქონე ემბრიონების წარმოქმნის რისკიც. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი ყველა ასაკის ქალის წარამტებულად დაორსულების შანსსზრდის.

რატომ არის ქრომოსომები მნიშვნელოვანი?
ქრომოსომები წარმოადგენენ სტრუქტურებს, რომლებშიც მოთავსებულია ადამიანის ზრდა-განვითარებისთვის საჭირო გენეტიკური მასალა. ქრომოსომები, ჯანმრთელი ადამიანისორგანიზმის თითოეულ უჯრედში 23 წყვილი ანუ 46 ქრომოსომაა. ქრომოსომათა რაოდენობის ან სტრუქტურის ცვლილება რაოდენობა იწვევს გენეტიკური დაავადების მქონე ნაყოფისდაბადებას და ასევე ამცირებს წარმატებული ორსულობის შანსს.

როგორ აუმჯობესებს პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი შედეგებს?
პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ სკრინინგს გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

დაორსულებისთვის ნაკლები დროის საჭიროება, რაც ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლების შემცირებული რაოდენობით არის განპირობებული.
სპონტანური აბორტის შემცირებული რისკი, ვინაიდან ორსულობის შეწყვეტის მიზეზს უმეტესწილად ქრომოსომული პათოლოგიები წარმოადგენს.
ემბრიონის იმპლანტაციის და შესაბამისად წარმატებული ორსულობის გაზრდილი შანსი.
ერთი ემბრიონის გადატანის შესაძლებლობა და არასასურველი მრავალნაყოფიანი ორსულობის გართულებების თავიდან არიდება.

ივ-ვიტრო განაყოფიერება და ემბრიონის ბიოფსია
ინ-ვიტრო განაყოფიერების, ფერტლიზაციის და ემბრიონების ინკუბირებიდან 5-7 დღის შემდეგ, ხდება ემბრიონიდან პლაცენტის მაფორმირებელი უჯრედების აღება. ამ პროცესისასემბრიონი არ ზიანდება.

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი
თითოეული ემბრიონიდან მიღებული უჯრედების ნიმუში თავსდება სპეციალიზირებულ სპეციალურ სინჯარაში, რომლის კვლევა შემდეგ, ლაბორატორიაში მაღალი გაფართოებისმომდევნო თაობის სეკვენსირების მეთოდის მეშვეობით ტარდება. ამ დროის განმავლობაში ემბრიონები დაცულად ინახება ინ-ვიტრო განაყოფიერების ცენტრში.

კვლევის პასუხი
ჩატარებული კვლევის შემდეგ, მიიღებთ ინფორმაციას ემბრიონების ქრომოსომული ჯანმრთელობის შესახებ. რომლის წყალობით შესაძლებელი ხდება აირჩეს ჯანმრთელი ემბრიონი, რომლის საშვილოსნოში გადატანის შემდეგ წარმატებული ორსულობის ყველაზე მაღალი შანსია.

ჟორდანიას კლინიკა წარმოადგენს ერთ-ერთ პირველ , წამყვან სპეციალიზირებულ სამედიცინო ცენტრს ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული მედიცინისა და გინეკოლოგიისმიმართულებით.

საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით კლინიკაში უზრუნველყოფილია უნაყოფობასთან დაკავშირებული პრობლემების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მიუხედავად სირთულისა დაგანმაპირობებელი მიზეზებისა.

კლინიკაში დანერგილია საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები ინ ვიტრო განაყოფიერებისთვის. ლაბორატორიაში პროცესების მართვა მიმდინარეობს ამ სტანდარტების დაცვით.ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი და ტექნიკით, ESRHE-ს გაიდლაინების მიხედვით.

საქართველოს მისამართი 1

თბილისი, დიღომი, ჩაჩავას ქუჩა #1

ტელეფონი

+995 32 2 99 08 53+995 599 123 434

ელ.ფოსტა

info@zhordaniaclinic.ge

საქართველოს მისამართი 2

ვაკე, ი.მოსაშვილის ქუჩა 12

ტელეფონი

+995 32 2 24 32 32

2024 © Ყველა უფლება დაცულია. ZHORDANIA CLINIC - რეპროდუქციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი საქართველოში.
Чат с менеджером